Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas det in upplysningar om dig, som används för att anpassa och förbättra innehållet samt för att göra tjänster och annonser mer relevanta för dig. Om du inte vill att det samlas in upplysningar kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar och avstå från ytterligare användning av webbplatsen. Nedan finner du fördjupad information om vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

 

Cookies

Webbplatsen använder cookies, vilket är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som vid senare besök på webbplatsen hämtas från besökarens enhet, i syfte att komma ihåg inställningar, genomföra statistik och målinrikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som till exempel virus.

 

Det är möjligt att avlägsna och blockera cookies om så önskas. Se vägledning:
http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

 

Om du avlägsnar eller blockerar cookies kommer det ändå att visas samma mängd reklam på webbplatsen och reklamen kan komma att bli mindre relevant för dig. Om du inte accepterar cookies riskerar du även att webbplatsen inte fungerar optimalt samt att det även kan leda till att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig.

 

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part.

 

Personuppgifter

 

Generellt

Personuppgifter är all form av information som i någon mån kan härledas till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad sådana uppgifter. Det sker till exempel vid allmän tillgång av webbplatsens innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, vid övrigt bruk av våra tjänster eller om du genomför köp via webbplatsen.
Vi insamlar och behandlar vanligtvis följande typer av upplysningar: Ett unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den omfattning som du själv ger uttryckligt medgivande och själv anger informationen, behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-mail, adress och betalningsinformation. Det sker vanligtvis i samband med upprättning av användare eller vid köp.

 

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt blir borttagna, offentliggörs, förloras, förändras eller delges obehöriga, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagen.

 

Syfte

Uppgifterna används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med störst sannolikhet är relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar, samt att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar, som till exempel att skicka ut nyhetsbrev. Därutöver använder vi uppgifterna till att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

 

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den tid som är tillåten enligt lag och tas bort när de inte längre behövs. Lagringsperioden är beroende av vilken typ av uppgift det gäller samt vilken orsaken är till att den lagras. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsperiod för när uppgifter tas bort.

 

Utlämnande av information

Uppgifter om ditt användande av webbplatsen, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och åldersspann etc. lämnas ut till tredje part i den utsträckning denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som berörs i avsnittet om ”Cookies” ovanför. Uppgifterna används till att rikta reklam och annonser.

 

Vi använder dessutom ett antal tredje parter för lagring och behandling av uppgifter. Dessa behandlar enbart information för vår räkning och får inte använda den i eget syfte.

 

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-mail etc. kan endast ske om du ger ditt samtycke till det. Vi använder enbart uppgiftsbehandlare inom EU eller i länder som kan ge din information ett tillräckligt skydd.

 

Synpunkter och klagomål

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan dessutom när som helst invända mot användning av informationen. Du kan också återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig blir behandlade. Om de uppgifterna om dig som behandlas är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade eller borttagna. Förfrågningar om detta kan sändas till info@b-group.dk

 

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:
B GROUP
MAGLEKILDEVEJ 7
4000 ROSKILDE
Tlf: (+45) 71 74 74 19
Email: info@b-group.dk

Så er du altid velkommen til at kontakte os via vores chatfunktion.