Har du ambitionen att arbeta i sportbranschen men saknar branschkunskap och verktyg för att nå din fulla potential?

Innovative Sport Management är en karriärfrämjande kurs som introducerar dig för sportbranschen. Kursen ger dig en förståelse för de processer och faktorer som har en betydande roll i en bransch som annars kan vara svår att komma in i. Under kursen kommer du att få kunskaper som kan bana väg för en karriär inom bland annat projektledning av diverse sport- och idrottsevenemang, sport management och administration hos sportklubbar och förbund.

Du kommer undervisas av kompetenta branschfolk som ger dig användbara verktyg för planering och genomförande av sportevenemang, ekonomi, ledning, sportmarknadsföring och mycket mer. Du träffar dessutom andra engagerade och målinriktade deltagare och skapar ett nätverk av människor som brinner för samma sak som du. Du kommer gå från kursen med nya kompetenser och ett boostat CV som du kommer ha nytta av i din framtid i sportbranschen.

Sista ansökningsdag är 30 september

Du kommer att motta svar på om du blivit antagen till kursen inom 3 dagar med ett antagningsbesked.

Stockholm

Tid & Plats:
Impact Hub, Jakobsbergsgatan 22, Stockholm.
30 oktober (lektion 1+2, 10-16)
5 november(lektion 3, 9-13)
19 november (lektion 4, 9-13)
3 december(lektion 5, 9-13)
10 december (lektion 6, 9-13)
Kursavgift

7450 kr

eller delbetala över 4 månader (1800 kr/månad, betalning sker den 25:e i månaden).
Process

1. Du ansöker till kursen genom att fylla i ansökningsformuläret.

2. Inom 3 dagar får du veta om du har fått en plats på kursen.

3. Vid antagning betalar du 250 kr (inom 5 dagar) för att säkra din plats

Undervisare

Nedan presenterar vi ett urval av de lärare vi använder oss av i våra kurser.

Lektioner

KICK-OFF & BRANSCHKUNSKAP

Under den första lektionen får du möta de andra deltagarna för första gången. Ni får möjligheten att lära känna varandra samtidigt som kursens upplägg introduceras. Då det är avgörande att ha ett starkt nätverk i sportbranschen syftar lektionen särskilt till att stärka relationerna mellan deltagarna. Utöver detta kommer du utöka din branschkunskap genom en utförlig genomgång av sportbranschens struktur och de största aktörerna.

SPORT & EVENT MANAGEMENT

Under denna lektion kommer du att presenteras för relevanta verktyg för planering och organisering av sportevenemang. Vi går igenom de olika faserna inom sport management, så att du ska kunna arbeta processorienterat med dina framtida arbetsuppgifter. Du får dessutom konkreta verktyg för idé- och konceptutveckling för att stärka dina kunskaper inom planering av sportevenemang.

EKONOMI & AVTAL INOM SPORTBRANSCHEN

Denna lektion ger dig viktiga och grundläggande kompetenser inom den ekonomiska såväl som den juridiska aspekten av sportvärlden. Du kommer dessutom få en inblick i hur ett idrottskontrakt kan se ut, samt vilka juridiska problemställningar man kan stöta på vid upprättandet av ett sådant.

MARKNADSFÖRING & SPONSORER INOM SPORTBRANSCHEN

Denna lektion presenterar dig för olika kommunikation- och marknadsföringsstrategier inom sportbranschen. Lektionen kommer ge dig kunskap om upprättandet av samarbetsavtal samt lära dig hur man förhåller sig till olika samarbetspartner och andra intressenter. Du kommer dessutom få lära dig att hantera och förstå vilka kompetenser en verksamhet måste besitta för att kunna anpassa sig efter de krav som ställs av omgivningen.

PROJEKTLEDNING I SPORTORGANISATIONER

I sportorganisationer kommer du att stöta på projekt av diverse olika storlekar, som projektledare måste du därför kunna planera, leda och genomföra projekt oavsett storlek. Under den här lektionen blir du introducerat för grundläggande projektledningsverktyg, som ska förbättra förutsättningarna för att du ska kunna leda ett projekt framgångsrikt. Slutligen kommer vi arbeta utifrån case från sportbranschen, där verktygen testas och diskuteras.

INNOVATION & LEDARSKAP INOM SPORTORGANISATIONER

Innovation och ledarskap är en av sport managements grundpelare. Under denna lektionen kommer du introduceras för olika ledarskapsstilar med utgångspunkt i innovativa teorier och tankesätt. Du får även redskap för att motivera och leda dina medarbetare på bästa sätt. Fokus ligger på ledning och motivation av volontärer, då volontärarbete är en stor och viktig del av sportbranschen. Lektionen innefattar även en strategisk del, där vi bland annat tittar närmare på vision, affärsidé och verksamhetsstrategi. Slutligen kommer du få verktyg till hur man analyserar marknaden och konkurrenssituationen i sportbranschen.

Ansökan & deltagande

Vem riktar sig kursen till?

Innovative Sport Management är för dig som brinner för sport och vill skapa en karriär i sportbranschen. Du ska ansöka om en plats på kursen om du vill utveckla dina kompetenser och få en djupare inblick i sportbranschens många aspekter. Genom de sex kursdagarna utvecklas ditt nätverk med hjälp av erfarna branschfolk och likasinnade, som likt dig drömmer om att arbeta seriöst med sport.

Varför ska man söka plats?

På Innovative Sport Management vill vi sätta ihop ett team av motiverade deltagare som kan komplettera varandra. När vi bedömer din ansökan lägger vi därför stor vikt vid att du har lust och driv att engagera dig i undervisningen.

Behöver man ha någon tidigare erfarenhet från branschen?

Nej, du behöver inte ha någon erfarenhet från branschen innan du går kursen. Vi hjälper dig på den nivån som du befinner dig på.

Kursbevis & Nätverk

Du får ett kursintyg efter avslutad kurs, som du kan använda tillsammans med ditt CV eller visa upp för nuvarande eller framtida arbetsgivare. Dessutom får du tillgång till vår stängda nätverksgrupp.

Det säger våra deltagare

5 Föreläsningar

och 22 timmars intensiv kompetensutvecklande undervisning med erfarna aktörer direkt från branschen.

500+

Certifierade kursdeltagere inom Sport Management.

Nätverk och kursintyg

ett stärkt nätverk och kursbevis på dina kompetenser.

FAQ

Vem riktar sig kursen till?

Innovative Sport Management är för dig som brinner för sport och vill skapa en karriär i sportbranschen. Du ska ansöka om en plats på kursen om du vill utveckla dina kompetenser och få en djupare inblick i sportbranschens många aspekter. Genom de sex kursdagarna utvecklas ditt nätverk med hjälp av erfarna branschfolk och likasinnade, som likt dig drömmer om att arbeta seriöst med sport.

Är kursen CSN-berättigad?

Nej, kursen är inte CSN-berättigad, men vi erbjuder möjlighet till delbetalning av kursavgiften.

Behöver man ha någon tidigare erfarenhet av branschen?

Tidigare erfarenheter från branschen är inte ett krav innan kursen, utan vi hjälper dig på den nivån du befinner dig på.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

Du kommer att motta svar på om du blivit antagen till kursen inom 3 dagar med ett antagningsbesked.

Hur betalar jag in kursavgiften?
För att bli slutligt antagen, behöver du bekräfta platsen genom att betala 250 kronor inom 5 dagar. Den resterande delen av kursavgiften kan betalas direkt eller delbetalas upp till 4 månader.

Har du frågor?

Linn Defruit
kundservice@innovativesport.se
Tel: 08 525 028 77