Träffa vår deltagare: TRINE

Det finns många olika skäl till att söka en plats på Innovative Sport Management kursen. Några önskar branschkunskap medan andra vill utöka deras nätverk. Här får ni möjligheten till att möta några av de elever som går på den första kursen på Innovative Sport Management.

Här kan du läsa om Trines bakgrund och hennes motivation till att gå kursen.

 

Beskriv kort vem du är

Trine, 23 år, jag är freestyle skidåkare på den högsta nationella nivån sedan 2005. Utöver freestyle skidåkning har jag ena foten i alpin skidåkning, offpist skidåkning och så fungerar jag också som instruktör. Jag har haft som mål att delta i OS, men efter skador i knät ligger fokuset mer mångsidigt i sporten. Jag är en av grundarna till ett stort kvinnligt skidåknings samfund.

 

Varför sökte du om en plats på Innovative Sport Management?

Resor, tävlingar/events, träningar, sponsorer, ekonomi och planläggning har tagit allra mest plats i min vardag i skidmiljön. Därför har jag en självlärd kunskap, men nu önskar jag mig en mer professionell utvidgad know-how av strategierna för att kunna ta fatt i alla detaljerna innanför sport management.

 

Vad önskar du att få ut av kursen?

Jag hoppas att kursen ger mig bra verktyg för att enklare kunna ta fatt i saker medan jag också önskar att kursen fungerar som ögonöppnare för mig med tanke på möjliga studier vid sidan om skidåkningen. Jag har ett brett och bra nätverk som jag vill kunna ta nytta av med hjälp av en skarp framåtblickande plan.

Vad drömmer du om att arbeta med i framtiden?

Om jag drömmer stort, så är det att vara huvudnamnet bakom ett årligt actionsport evenemang i bergen, med en så stor uppbackning och intresse så att media sträcker sig över hela världen och hämtar tillräckligt med pengar hem för att kunna leva fett av det.

 

Har du det likasom Trine, vill du ha en utökad och mer professionell inblick av strategierna för att kunna ta fatt i detaljerna inom sports management?

ANSÖK OM EN PLATS PÅ KURSEN HÄR